15 października 2018

Juvenes Translatores Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół stacjonarnych urodzonych w roku 2001 do udziału w konkursie, którego celem jest propagowanie nauki języków obcych i zapoznawanie młodzieży ze sztuką przekładu. Służy on popularyzowaniu umiejętności tłumaczenia i pozwala spojrzeć na nie jako na sposób komunikowania się między różnymi kulturami w kontekście nauki języków obcych.

Termin zgłoszenia  upływa  20 października 2018 r.

Regulamin i szczegóły.