9 października 2018

Kampania KAS pod hasłem ”Hazard? Nie. Dziękuję”

Hasło kampanii, którą zamierza prowadzić Krajowa Administracja Skarbowa.

Kampania  skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli, rodziców oraz potencjalnych graczy.  Informujemy, iż w z związku z powyższym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu w okresie od października 2018 roku do czerwca 2019 roku, chce przeprowadzić spotkania informacyjno – edukacyjne, skierowane do ww. adresatów, w wybranych jednostkach oświatowych. Ich wybór uwzględniać będzie skalę potencjalnego zagrożenia grup odbiorców w oparciu o wyniki badań dotyczących uzależnień od hazardu wśród młodzieży.