20 czerwca 2018

Kampania Kolejowe ABC.

Zbliżające się wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i podróży. Niestety, jest to także okres, w którym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków, również na obszarach kolejowych i przejazdach kolejowo-drogowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci jest ważnym celem edukacyjno-wychowawczym, dlatego Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo i właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny pn. Kampania Kolejowe ABC.

List Prezesa Transportu Kolejowego.