27 czerwca 2019

Kolejna edycja naboru uczniów do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, 30 września 2019 r. dobiega końca trzecia kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej w związku z czym ogłoszono nowy nabór dla zainteresowanej młodzieży.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Do kontaktów roboczych w tej sprawie została wyznaczona  Pani Annę Gozdek, starszy specjalista w Biurze Organizacyjnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej (tel.: (22) 34-74-140, mail: anna.qozdek@men.qov.pl).

 

Formularz zgloszeniowy