9 kwietnia 2019

Komunikat w sprawie wstępnej akredytacji i akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim.

Komunikat w sprawie wstępnej akredytacji i akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
w województwie opolskim.