13 marca 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, nauczyciele oraz przedstawiciele rad rodziców
województwa opolskiego.

W związku z podpisaną deklaracją współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w  środowisku szkolnym zaplanowano cykl konferencji z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Opolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów z przedstawicielem rodziców oraz nauczycieli szkół województwa opolskiego do udziału w konferencji „Edukacja dla zdrowia, która odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 o godz. 10.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 27 marca 2018 roku.
Liczba miejsc ograniczona.

Program konferencji.