28 stycznia 2019

Konferencja inaugurująca program „Świadomy i bezpieczny Senior”.

25 stycznia 2019 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty uczestniczył w konferencji inauguracyjnej program „Świadomy i bezpieczny Senior”, która odbyła się w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem  programu jest podniesienie świadomości osób starszych w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom, a zwłaszcza próbom wyłudzania pieniędzy. Realizowany będzie w latach 2018 – 2020 przy współpracy Wojewody Opolskiego, Komendanta Wojewódzkiego w Opolu oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

Podczas gali wręczono nagrody za udział w konkursie na logo programu. Nagrodę główną otrzymał Michał Bega uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Przyznano również 2 wyróżnienia, które otrzymali: Emilia Reguła uczennica Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu oraz Maciej Wolny uczeń  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Konferencję uświetniły występy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 25 w Opolu.