26 października 2018

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmus+

25 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmsu+. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było pokazanie możliwości jakie oferuje ww. program,  osiągnięć wybranych szkół i placówek województwa opolskiego realizujących projekty w ramach programu Erasmus+, a także  w ramach obchodów w 2018 r. Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowanie tematyki dziedzictwa w służbie edukacji.

Po oficjalnym wystąpieniu Pana Michała Sieka Opolskiego Kuratora Oświaty, cele i zadania  Programu Erasmus+ omówiła Pani Zofia Ślęzakowska – przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W następnym punkcie programu odbyła się prezentacja przykładów dobrej praktyki – projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna przez wybrane szkoły województwa opolskiego:

– Zespół Szkół w Krapkowicach;

– Zespół Szkół Nr 1 w Opolu;

– Zespół Szkół w Tułowicach;

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.

Natomiast Pani Marzena Staroszczyk przedstawiciel Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej , Gina Strzelce podzieliła się informacjami z realizacji projektu mobilności edukacyjnej  w ramach sektora Młodzież.

Po przerwie kawowej Pani Katarzyna Latocha oraz Pan Krzysztof Spychała z Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Opolu w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego przedstawili temat „Dziedzictwa w służbie edukacji”. Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie st. Wizytatora przedstawiciela Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+ Haliny Pilarz nt. upowszechniania i wykorzystania rezultatów projektów.