12 grudnia 2018

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu „Erasmus+ Erasmus w Przedszkolu” połączona z warsztatami z programowania.

11 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Programu „Erasmus+ Erasmus w Przedszkolu” połączona z warsztatami z programowania.

Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było przedstawienie możliwości jakie oferuje ww. program oraz pokazanie przykładów dobrych praktyk przedszkoli i szkół realizujących województwie opolskim projekty w ramach programu Erasmus+.

Konferencję otworzył Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty, który wskazał na ważność idei Programu Erasmus, a także zachęcił do współpracy z Regionalnym Punktem Informacyjnym Programu Erasmus+. W pierwszym punkcie konferencji starszy wizytator Halina Pilarz – przedstawiciel Regionalnego Punktu Informacyjnego omówiła zadania Programu w kontekście  możliwości wykorzystania w przedszkolach. W kolejnym punkcie Pani Edyta Bieniek – ambasador Programu eTwinning, nauczyciel Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Krośnicy przedstawiła prezentację pt. Program eTwinning pomostem do  Programu Erasmus+, czyli jak wykorzystać współpracę w ramach Programu eTwinning do realizacji projektów w ramach sektora Edukacja Szkolna Programu Erasmus+.  Następnie zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk przez wybrane podmioty realizujące projekty  w ramach Programu Erasmus+

– Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach – dyrektor Agata Juszczyk;

– Publiczne Przedszkole  im. Św. Franciszka z Asyżu – dyrektor Gizela Przybyła;

– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Opolu – dyrektor Joanna Misiec.

Po zakończeniu prezentacji Opolski Kurator Oświaty podziękował prelegentom wyrażając nadzieję, że konferencja przyczyni się do aktywizacji przedszkoli i realizacji większej liczby projektów. Po przerwie kawowej odbyły się warsztaty z programowania Przedszkolaki kodują jak wykorzystać programowanie do realizacji projektów prowadzone przez Panie Beatę Koryczan i Jolantę Jukowską nauczycielki Przedszkola Publicznego nr 26 w Opolu, uczestników pilotażowej edycji programu „Mistrzowie kodowania Junior” oraz Pana Piotra Łabę – zastępcę dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli. Warsztaty ciszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Krótkiego podsumowania konferencji dokonała Pani Halina Pilarz, która w imieniu Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+ w Opolu zaprosiła dyrektorów i nauczycieli przedszkoli do współpracy i zadeklarowała pomoc w realizacji projektów.