4 października 2018

Konferencja informacyjno-promocyjna programu Erasmus+

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele innych instytucji

zainteresowanych programem Erasmus+

Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości, jakie oferuje ww. program, poznanie osiągnięć szkół i placówek w województwie opolskim realizujących projekty w ramach programu Erasmus+, wymianę doświadczeń, a także zaprezentowanie w ramach obchodów w 2018 r. Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego tematyki dziedzictwa w służbie edukacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy szkoły oraz inne instytucje, które już realizują programy, w tym  Erasmus+ i eTwinning, jak również te które są zainteresowane są ich realizacją.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku w godz. 10.00 – 13.30 w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, przy ul. Powstańców Śląskich 19.

Ze względów organizacyjnych prosimy o  rejestrację osób zainteresowanych udziałem w konferencji  do dnia 23 października 2018 roku.

 

W załączeniu ramowy program konferencji oraz do zapoznania klauzę informacyjną o danych osobowych i wizerunku osoby fizycznej – uczestnika wydarzenia organizowanego przez Regionalny Punkt Informacyjny.

 

Ponadto informujemy, że powyższa konferencja będzie jedną z trzech zaplanowanych w roku szkolnym 2018/2019. W listopadzie 2018 r. planowane jest forum szkół zawodowych i pracodawców, natomiast w styczniu spotkanie warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków przede wszystkim do sektora Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

 

 

Program konferencji