14 września 2018

Konferencja nt. innowacyjnej edukacji „Pro Futuro”.

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i pracowników oświaty, którzy chcą usprawnić poziom edukacji oraz są świadomi potrzeb współczesnych uczniów do udziału w konferencji na temat innowacyjnej edukacji organizowanej przez Burmistrza Poręby, przy współpracy z Fundacją Pro Futuro oraz czołowymi twórcami
i dystrybutorami nowoczesnych rozwiązań dla edukacji – firmami Learnetic oraz Aktin.

 

Konferencja odbędzie się 18 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje.