4 grudnia 2017

Konferencja ,,Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”.

Konferencja dotycząca wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz upowszechniania edukacji włączającej została zorganizowana przez Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Odbyła się 1 grudnia 2017 r.
w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Konferencję otworzył Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty. Podkreślił, że spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co świadczy o ważności wprowadzanych zmian w prawie oświatowym, dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem tych zmian jest włączenie uczniów do grupy rówieśniczej i zapewnienie im wszechstronnego wsparcia.

Program konferencji obejmował zagadnienia:

1.Wykład nt. istoty edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów” – dr Mariusz Garbiec (adiunkt Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego).
2.Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia    uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Andrzej Migacz (kierownik Pracowni Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE, lider edukacji włączającej w województwie opolskim), Renata Papuga st. wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu.

Dobre praktyki z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów prezentowali:

1.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy – dyrektor Beata Szymczakowska,
2.Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie – dyrektor Anna Michoń,
3.Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku – dyrektor Ludmiła Lisowska,
4.Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu – dyrektor Lucyna Dzikiewicz-Niski, pedagog specjalny Agnieszka Leszczyńska.