22 czerwca 2018

Konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty podsumowująca rok szkolny 2017/2018

21 czerwca 2018 r. na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka,  poświęcona podsumowaniu kończącego się roku szkolnego 2017/2018 – roku wdrażającego reformę oświaty. W spotkaniu z przedstawicielami regionalnych mediów, obok Opolskiego Kuratora Oświaty –  uczestniczył Starosta Brzeski – Maciej Stefański, Zastępca Burmistrza – Tomasz Witkowski oraz  przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu.

Opolski Kurator Oświaty – podsumowując działania wynikające z wdrażania reformy oświatowej odniósł się do niemal wszystkich aspektów funkcjonowania oświaty wg nowych zasad, w nowej strukturze i formule – akcentując pozytywy wprowadzanych zmian. Dane ministerialne i wojewódzkie wskazują na wzrost zatrudnienia nauczycieli i liczby etatów
(o prawie 18 tysięcy w całym w kraju). Odnosząc się do szkolnictwa zawodowego Kurator podkreślił kwestie podnoszenia jego wagi (także w postaci wag subwencji oświatowej) dla wsparcia nauczania w zawodach, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy. Wymieniał też inne formy wsparcia finansowego dla szkół/placówek, wspomniał m.in.
o darmowych podręcznikach, czy wyższej subwencji oświatowej. Na zakończenie przedstawił perspektywy kolejnych działań, w tym założenia  planowanego dostępu do szybkiego Internetu dla opolskich szkół.