25 października 2019

Konferencja w ramach Programu pilotażowego „Grajmy w szkole”

Konferencja poświęcona jest chóralistyce w polskich szkołach ogólnokształcących oraz kształceniu muzycznemu.

Odbywa się w ramach Programu pilotażowego „Grajmy w szkole”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. Konferencja dla regionu opolskiego została objęta honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty. Organizatorami regionalnej konferencji są: Kierownik Katedry Muzykologii UO – ks. dr hab. prof. UO Grzegorz Poźniak oraz Kurator Regionu Opolskiego Akademii Chóralnej NFM „Śpiewająca Polska” – Tadeusz Eckert.

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie i rozwojem chóralistyki szkolnej kształceniem muzycznym na tę konferencję 22 listopada 2019 r. o godz.15:00 do sali wykładowej Katedry Muzykologii UO (ul. Drzymały 1). Zgłoszenia udziału w konferencji można kierować do Pana Tadeusza Eckerta na adres: teckert78@gmail.com  do środy, tj. 20 listopada.

 

Więcej informacji w załączeniu.
Ulotka _ region opolski – 2019

List do dyrektorów