12 września 2018

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

W dniu 10 września 2018 r. na Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Joanna Wnuk, zastępca Wydziału Rozwoju Edukacji Marek Wąsowski oraz starszy wizytator ww. wydziału Halina Pilarz wzięli udział w Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się w PGE Narodowym w Warszawie. Ideą przewodnią Kongresu było podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Wystąpienie otwierające Kongres wygłosiła Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej oraz dr Paweł Poszytek Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Ważnym aspektem  dyskusji były zagadnienia dotyczące europejskich i światowych trendów dotyczących kształtowania kompetencji organizowania systemów edukacji. W trakcie dyskusji uczestnicy i prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co powinny wiedzieć osoby kształcące się, a co – kształcące innych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Istotnym zagadnieniem była też restytucja szkolnictwa zawodowego (branżowego) w Europie, w szczególności w Polsce. Przekazano także wyniki badań nt. kompetencji nauczycieli oraz obecności nowych technologii na wszystkich etapach edukacji.
Na zakończenie części merytorycznej Kongresu przedstawiono prezentacje dotyczącą Erasmusa+ po roku 2020. Wstępnie zadeklarowano, że Komisja Europejska zaproponowała podwojenie wydatków przeznaczonych na  następcę programu Erasmus+. Ponadto w trakcie Kongresu Systemu Edukacji trwały targi dobrych projektów realizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez Fundację Sytemu Edukacji Narodowej, można było również zwiedzać Mobilne Centrum Edukacyjne, prezentujące nowoczesna przestrzeń szkoleniowo-edukacyjną.