5 lipca 2018

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

10 września 2018 r. w Warszawie odbędzie się  pierwszy Kongres Rozwoju Systemu Edukacji. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji (FRSE), od 25 lat zarządzająca w Polsce międzynarodowymi programami edukacyjnymi, m.in. obecnie programem Erasmus+.

Ideą przedsięwzięcia jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Merytoryczny nadzór nad Kongresem sprawują prof. Dr hab. Stefan M. Kwiatkowski oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Co ważne tematem spotkania będą nie tylko kompetencje istotne w przestrzeni zawodowej, ale także w życiu prywatnym oraz w aktywności społecznej i obywatelskiej.

 

W dyskusji ważne miejsce zajmą europejskie i światowe trendy dotyczące kształtowania kompetencji i organizowania systemów edukacji. Mowa będzie również o trudnym do przecenienia wkładzie europejskich programów w rozwój umiejętności. W trakcie dyskusji uczestnicy i prelegenci poszukają odpowiedzi na pytanie, co powinny potrafić i wiedzieć osoby kształcące się, a co – kształcące innych. Uwaga poświęcona zostanie nie tylko edukacji formalnej, ale również uczeniu się pozaformalnemu i nieformalnemu, na różnych etapach życia.

Istotnym zagadnieniem Kongresu będzie też restytucja szkolnictwa zawodowego (branżowego) w Europie, w szczególności w Polsce. Poruszona zostanie również problematyka kompetencji nauczycieli oraz obecności nowych technologii na wszystkich etapach edukacji.

W trakcie Kongresu przedstawione zostaną założenia nowego unijnego programu edukacyjnego – następcy programu Erasmus+, który realizowany będzie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli latach 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie w przyszłym budżecie wydatków na cele edukacyjne i młodzieżowe. Dyskutanci zastanowią się, co sprawiło, że padła taka propozycja?

Czy należy się spodziewać nowości w programie po roku 2020?

Udział we wrześniowym wydarzeniu potwierdziło wielu ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na reformowanie systemu edukacji w Polsce, a także nauczyciele i edukatorzy.

Szczegółowe informacje, program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie kongresu.