6 maja 2020

Konkurs „e-sej about economy”

Fundacja Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Prospekt  z siedzibą w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie, który jest realizowany w ramach projektu „Bądź świadomy. Edukacja ekonomiczno-prawna”.

Konkurs przeznaczony jest dla  uczniów publicznych i niepublicznych szkół

ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy samodzielnie napiszą tekst konkursowy.

 

Uczestnik konkursu wybiera jeden temat konkursowego eseju ze wskazanych poniżej:

a) Pozytywne skutki kryzysów gospodarczych;

b) Wpływ powszechnego dostępu do Internetu na rynku pracy.

 

Warunki uczestnictwa oraz regulamin konkursu.