8 stycznia 2020

Konkurs na plakat i na kartkę z życzeniami świątecznymi z okazji Dnia Babci i Dziadka – ZMIANA TERMINU.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.

 

Informujemy, że do 13 stycznia 2020 r. wydłużony został termin składanie prac konkursowych (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).