8 października 2018

Konkurs “Papież Słowianin”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i uczniowie dotychczasowych gimnazjów.

Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów, w roku szkolnym 2018/2019 do uczestniczenia w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce.

Koordynatorem Konkurs dla województwa opolskiego jest pani Monika Pawlicka – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji. Tel.: 77 4524 566, e-mail: mpawlicka@kuratorium.opole.pl

 

Arkusz zgłoszenia szkoły

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu

List KO w sprawie X edycji

Regulamin konkursu

Wskazówki dla uczestników.