12 października 2018

Konkurs pn. „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse“

Kolejna edycja konkursu skierowanego do wszystkich typów szkół w Polsce.

Istotą projektu „Niemiecki ma klasę” jest przekształcenie klasy, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego, w przyjazną przestrzeń do nauki i pracy. Jest to również doskonała okazja do motywowania uczniów do nauki tego języka – w działaniu, poprzez ruch i zabawę. Projekt uzyskał certyfikat European Language Label, europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Więcej informacji  w załączonym piśmie i na stronie  www.goethe.de/polska/nmk, gdzie znajduje się aktualny regulamin wraz z informacjami nt. konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 28 października 2018.

Zaproszenie DHK 2018