8 stycznia 2020

Konkurs pn. „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja”.

Szanowni Państwo,

 

informuję,  że w ramach konkursu pn. „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja” do dofinansowania wybrano m.in. projekt nr POWR.02.10.00-00-4012/19 pn. „VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach”,  którego realizatorem jest VULCAN Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświaty ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

 

List polecający do przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki.