15 października 2019

Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska – Szwecja między rywalizacją a współpracą”

Do udziału w IV edycji konkursu zaprasza Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności klas 11 i III liceum, oraz III i IV technikum (po szkole gimnazjalnej). W konkursie mogą  brać udział

uczniowie ostatnich dwóch klas szkoły średniej ze Szwecji i Litwy. Dla najlepszych laureatów przyznajemy indeksy na 5 uczelni wyższych w Polsce :UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy, UWM w Olsztynie, WSD w Grudziądzu, UKSW w Warszawie, poza indeksami czekają też nagrody rzeczowe.
Regulamin