3 grudnia 2018

Konkurs wojewódzki pn. Armia Krajowa 1939-45

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opolu.

Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej przesyłką pocztową  lub dostarczenia jej osobiście do siedziby organizatora konkursu do dnia 28 lutego 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2019 r.
Więcej informacji w załączonym regulaminie.

 

Regulamin