12 lutego 2019

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego.

 

8 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała do nauczycieli i dyrektorów szkół list, w którym poinformowała o wprowadzanych podwyżkach oraz o działaniach MEN dotyczących wzmocnienia prestiżu tego zawodu.

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół.

Informacja na temat rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.