12 marca 2019

Łódzki Kongres Edukacyjny – współczesne oblicza szkoły

5 marca 2019 r. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek uczestniczył w Łódzkim Kongresie Edukacyjnym, którego tematem przewodnim było współczesne oblicze szkoły. W kongresie m.in. uczestniczyli wiceminister Marzena Machałek i kuratorzy oświaty.

Salę konferencyjną w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wypełnili dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice uczniów i przedstawiciele samorządów lokalnych z województwa łódzkiego. Gośćmi Łódzkiego Kongresu Edukacyjnego byli m.in. Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Wojciech Starzyński, prezes Fundacji Rodzice Szkole, Jadwiga Szczypiń, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kuratorzy oświaty z innych województw, przedstawiciele instytucji współpracujących z MEN i kuratoriami oraz przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.

W trakcie kongresu głos zabrała również Marzena Machałek. Pani wiceminister przekazała uczestnikom spotkania pozdrowienia od Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i przypomniała, dlaczego obecny rząd reformuje polską szkołę – aby uczyła młodych Polaków, kim są, budowała poczucie kulturowego zakorzenienia, ale z drugiej strony przekazywała rzetelną wiedzę o świecie i dobrze przygotowywała do życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Fot. Kuratorium Oświaty w Łodzi