11 lutego 2019

Lokalizacja etapu III Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/ 2019

Załącznik