30 października 2019

Lokalne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty

W dniach 17 i 21 października na zaproszenie Starosty Nyskiego oraz Starosty Oleskiego, Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas których nagradzano najlepszych nauczycieli.

Nauczyciele i pracownicy oświaty ze szkół prowadzonych przez powiat nyski odchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości, które odbyły się 17 października, Zarząd Powiatu nagrodził nauczycieli oraz dyrektorów, którzy codziennie wkładają swój trud w edukację i wychowanie młodzieży.

Natomiast 21 października 2019 r. dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy uczestniczyli w spotkaniu jakie z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwołał Starosta Oleski – Roland Fabianek.

Zdjęcie ogólne sali
Przemówienie Starosty Nyskiego
Przemówienie Opolskiego Kuratora Oświaty
Okolicznościowy koncert
Przemówienie Opolskiego Kuratora Oświaty
Zdjęcie ogólnne sali
Wręczenie nagród
Grupowe zdjęcie osób zaproszonych