2 lipca 2018

Materiały do wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela-przykłady.

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół województwa opolskiego.

 

W związku z ustawowym obowiązkiem ustalenia przez dyrektora przedszkola, szkoły, placówki regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli informuję, że zgodnie z zapowiedziami, na stronie Ministra Edukacji Narodowej znajdują się propozycje materiału wyjściowego do ewentualnego wykorzystania przez Państwa Dyrektorów przy opracowaniu regulaminu.

Link do strony: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/propozycja-materialu-wyjsciowego-do-przygotowania-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-pracy-nauczycieli-do-ewentualnego-wykorzystania-przez-dyrektorow.html