11 października 2017

Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: drzewa i krzewy”.

Zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj. śląskiego i opolskiego do udziału w konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia, oświadczenia oraz pracy plastycznej do dnia 27.10.2017 roku na adres szkoły:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie

ul. Szkolna 9

44-160 Rudno

Szczegółowe informacje.