12 lutego 2019

Miesiąc Języka Ojczystego 2019

Wydział Polonistyki UJ w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje po raz czwarty Miesiąc Języka Ojczystego, który będzie trwał od 21 lutego do 21 marca 2019 roku.

W ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się szereg wydarzeń związanych z językiem polskim. Są wśród nich inicjatywy kierowane bezpośrednio do uczniów:

– IV ogólnopolski konkurs na reklamę dla szkół podstawowych

– konkurs na gadkę (zgłoszenia na wszystkie konkursy do 8 marca),

– warsztaty językoznawcze prowadzone przez studentów w małopolskich szkołach

– XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego.

– konferencja „Nasz język ojczysty”

– wspólne czytanie Wesela na Wydziale Polonistyki UJ.

 

Największą inicjatywą jest V Dyktando Krakowskie, które odbędzie się 16 marca 2019 roku.

Dyktando zostanie przeprowadzone w dwóch kategoriach – otwartej i junior (dla osób do 15 roku życia). Oba dyktanda zostaną przeprowadzone jednocześnie, w dwóch aulach Auditorium Maximum UJ. Rejestracja na dyktando (obie kategorie) będzie przebiegała w dwóch turach: 18-25 lutego i 1-10 marca.

Zarejestrować się można na stronie: http://mjo.uj.edu.pl/ w zakładce Dyktando Krakowskie przez formularz. Osoby niepełnoletnie muszą zostać zgłoszone przez dorosłego opiekuna.