12 września 2018

„Młoda Krew Ratuje Życie” Podsumowanie XV edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie

W dniu 7 września 2018 r. Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek oraz Opolski Wicekurator Oświaty Pan Artur Zapała uczestniczyli w podsumowaniu XV edycji Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie.

Konkurs pod patronatem

Danuty Jazłowieckiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego,

Ryszarda Wilczyńskiego – Posła na Sejm RP,

Adriana Czubaka – Wojewody Opolskiego,

Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty,

Andrzeja Buły – Marszałka Województwa Opolskiego oraz

Arkadiusza Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Opola

trwał od 1 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.

Do turnieju zgłosiło się 28 szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz 2 uczelnie wyższe.

Startujące szkoły i uczelnie „konkurowały” w 3 wskaźnikach:

  • najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa,
  • wskaźnik aktywności – ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły,
  • wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania turnieju.

W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się uczniowie:

Zespołu Szkół w Otmuchowie, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu oraz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie–Koźlu. Wśród uczelni wyższych Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.