7 maja 2020

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych – zaproszenie do udziału w projekcie

Eduexpert Sp. z o.o. zaprasza szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe do udziału w projekcie, którego celem jest opracowaniu modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Firma Eduexpert Sp. z o.o. realizuje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej dwa projekty: „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” oraz „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”.  Projekty skierowane są do szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego oraz organów je prowadzących. W ramach projektów zostanie udzielonych 111 grantów na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w następujących branżach:

obszar I:

branża fryzjersko-kosmetyczna,

branża przemysłu mody,

branża poligraficzna,

branża audiowizualna,

branża ekonomiczno-administracyjna,

branża handlowa,

branża opieki zdrowotnej,

branża pomocy społecznej,

branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia,

 

obszar IV:

branża chemiczna,

branża ceramiczno-szklarska,

branża budowlana,

branża spedycyjno-logistyczna,

branża transportu lotniczego,

branża transportu drogowego,

branża transportu kolejowego,

branża transportu wodnego.

 

Jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów.

 

Obecnie trwa pierwszy nabór wniosków o granty i potrwa on do 15.05.2020 r. Termin kolejnego naboru zaplanowano od 25.05.2020 r. do 12.06.2020 r.

 

Więcej informacji o projektach i trwającym naborze znajdą Państwo pod linkami:

Obszar I

Obszar IV

Nabór

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na maila: justyna@eduexpert.eu.