9 października 2018

Nabór do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Dziecięcą Radę Programową ma tworzyć 12-osobowy zespół dzieci  z Polski w wieku 7-14 lat powołany na 12 miesięcy. 

Komisja wybierająca uwzględniać będzie średnią ocen (min. 4,5), szczególne zainteresowania, osiągnięcia i aktywność. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie do 15 listopada 2018 r. przeprowadzi rekrutację dot. naboru do Dziecięcej Rady Programowej wśród najzdolniejszych uczniów z całej Polski.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów
lub na e-mail: oferta@pacanow.eu

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel. 41 376 50 88 wew. 23