12 października 2018

Nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2019 rok.

Opolski Kurator Oświaty w Opolu informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych  – książek niebędących podręcznikami, że termin składania wniosków przez dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2018 r.

Termin składania wniosków przez organy prowadzące do Kuratorium Oświaty w Opolu upływa 20 listopada 2018 r. / liczy się data wpływu do urzędu/.

Aplikować mogą biblioteki, które jeszcze nie otrzymały dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.