22 czerwca 2018

Nadanie Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Opolski Wicekurator Oświaty Pan Artur Zapała uczestniczył w uroczystości nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie.

19 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5  w Nysie Opolski Wicekurator Oświaty Pan Artur Zapała zwracając się do uczestników uroczystości powiedział: „W roku 100-lecia odzyskania niepodległości wybór Marszałka Józefa Piłsudskiego na Patrona szkoły wydaje się szczególnie trafny i uzasadniony. Niech osoba Marszałka, który całe swoje życie poświęcił dla Polski, stanie się inspiracją dla szkolnej społeczności w zaangażowaniu dla naszej Ojczyzny”.