12 września 2019

Narodowe czytanie nowel polskich.

12 września br. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty wziął udział w ósmej edycji narodowego czytania klasyki polskiej literatury (w tym roku nowel polskich), która odbyła się w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Narodowe czytanie zostało zainicjowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku były czytane wybrane nowele polskie stanowiące kanon naszej literatury. Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest patriotyzm, polskość w połączeniu z refleksją nad społeczeństwem, człowiekiem i wartościami uniwersalnymi.