24 września 2018

Obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia Ochotniczych Hufców Pracy.

19 września 2018 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty uczestniczył w Obchodach Jubileuszu 60-lecia istnienia Ochotniczych Hufców Pracy, które odbyły się w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera.

Ochotnicze Hufce Pracy uczą pracy w 60 zawodach, umożliwiają kształcenie w szkołach dla dorosłych i realizują projekty unijne. Mogą się szczycić wysoką efektywnością nauczania.

Zdjęcie : http://radio.opole.pl/public/info/2018/2018-09-19_153736615511.jpg