21 września 2020

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował specjalny poradnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.

Zawiera on zaktualizowane wskazówki, dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.

Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN.

Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak–Joma skierowały do dyrektorów szkół wspólny list, w którym wyraziły nadzieję, że zawarte w poradniku informacje i praktyczne wskazówki będą pomocne w ich codziennej pracy.

Szczegóły na : https://uodo.gov.pl/pl/383/479

  1. List Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Ministra Edukacji Narodowej
  2. Poradnik dla szkół