5 sierpnia 2019

„Od grosika do złotówki”.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych do udziału w projekcie
z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości.

Główne cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Szczegółowe informacje.