14 czerwca 2018

„Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych” w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego Erasmus+

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Od śrubki do satelity- dobre praktyki w nauczaniu fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych” przygotowało materiały, które mogą pomóc nauczycielom prowadzić interdyscyplinarne lekcje fizyki. Projekt został zrealizowany wraz  z partnerami: centrami edukacyjnymi z Francji i Wielkiej Brytanii.

Dzięki współpracy instytucji z 3 krajów UE udało się stworzyć gotowe narzędzia i programy do bezpośredniego wykorzystania na lekcjach fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych.

Przygotowane materiały zawierają m.in.:

  •  innowacyjne programy nauczania fizyki dla szkół podstawowych (zgodnych z nową podstawą programową) oraz ponadgimnazjalnych w Polsce, wykorzystujące metodę projektową,
  • scenariusze lekcji z elementami aktywizującymi prace uczniów: wolnym oprogramowaniem e-doświadczeniem, wykorzystaniem smartfonów oraz innych technik informacyjno-komunikacyjnych,
  • katalog dobrych praktyk w nauczaniu fizyki w krajach anglo- i francuskojęzycznych, z możliwością wykorzystania w szkołach polskich.

Materiały zostały udostępnione na stronie projektu: http://sat.cbk.waw.pl.

Zestawy fiszek projektów edukacyjnych do pobrania pod adresem: https://goo.gl/iCPzta.

Pełne wersje projektów znajdują się na stronie: http://sat.cbk.waw.pl/rezultaty/projekty-edukacyjne/

Centrum Badań Kosmicznych PAN rozważy współpracę z wybranymi placówkami , które zdecydują się wdrożyć rezultaty projektu SAT.