6 września 2018

Odbiór prac z konkursu na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach II edycji programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych.

 

Informujemy,  że do końca września b.r.  istnieje możliwość odbioru prac konkursowych przesłanych w ramach konkursu na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach II edycji programu „Pomyśl zanim spróbujesz”. Prace można odebrać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru w pok. 614,
tel. 77 45 24 573.