6 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE na Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty – II edycja 2018 r.

ogłoszenie o zamówieniu

zał. 1 do ogłoszenia

zał. 2 Formularz ofertowy

zał. 3 Wzór umowy wraz z wzorami załączników

Wykaz tematów – granty II edycja