27 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE na zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty – 2018 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. 1 do ogłoszenia

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 Wzór umowy wraz z wzorami załączników

Wykaz tematów