27 września 2017

OGŁOSZENIE na Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty – II edycja

 

Ogłoszenie o zamówieniu – II edycja

Zał. 1 do ogłoszenia

Wykaz tematów – skan

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 Wzór umowy wraz z wzorami załączników