2 października 2018

Ogólnopolski Dzień Tornistra.

01 października 2018 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystej inauguracji akcji Ogólnopolski Dzień Tornistra, która odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Księcia Jana Dobrego w Opolu.

W tym dniu odbyły się również spotkania przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w wybranych szkołach każdego powiatu województwa opolskiego. Podczas spotkań przekazane zostały informacje dotyczące m.in. prawidłowego pakowania tornistrów.