8 czerwca 2020

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, miejsce, zdarzenie”

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych szczególnie zainteresowanych historią wojskowość do udziału w konkursie.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) – przeznaczona dla uczniów 1-4 klas szkół podstawowych;
  • graficzno-literacka (plakat lub wiersz) – przeznaczona dla uczniów 5-8 klas szkół podstawowych;
  • dydaktyczna (komiks lub prezentacja multimedialna) – przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Wymagania dotyczące poszczególnych kategorii zostały określone w Regulaminie konkursu.

 

Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszenia konkursowego należy przesyłać lub złożyć na adres Współorganizatora (Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie) w terminie do 15 lipca 2020 r.

Ogłoszenie wyników przez Komisję konkursową nastąpi do 14 sierpnia br. na stronie internetowej MON – https://www.wojsko-polskie.pl/

Regulamin_konkursu (pobierz)