15 maja 2020

Ogólnopolski konkurs literacki o nagrodę „Giętkiego Pióra”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

Konkurs dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jest on realizowany dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, aby popularyzować  polską literaturę i umożliwiać rozwój utalentowanej literacko młodzieży. W tym roku Konkurs jest prowadzony dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

18 maja będzie zainicjowana strona dedykowana konkursowi www.gietkiepioro.parafiada.pl/Wojtyla gdzie zostanie udostępniony regulamin konkursu.