5 lutego 2019

Ogólnopolski konkurs literacki o nagrodę „Giętkiego Pióra”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Konkurs dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, realizowany jest w związku z obchodzoną w 2019 roku 150. rocznicą urodzin Stanisława Wyspiańskiego. 3-etapowy konkurs, ogłoszony w II połowie lutego – zakończy się 7 grudnia 2019 roku w Warszawie – Galą Finałową pn. „Wyspiańskie Mikołajki”.
Regulamin konkursu zostanie opublikowany 15.02.2019 r. na stronie: www.gietkiepioro.parafiada.pl 

Ponadto informujemy, iż została uruchomiona specjalna strona  ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży Giętkie Pióro – Wyspiański 2019:
http://gietkiepioro.parafiada.pl/wyspianski/