8 stycznia 2020

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny, Stefan Wyszyński – Prymas

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, organizuje XX edycję konkursu (NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ który przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Cele konkursu :

  1. Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
  2. Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II – Papieża Polaka.
  3. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
  4. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.
  5. Ukazanie postaci świętych i błogosławionych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
  6. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi oraz plastycznymi.
  7. Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

 

 

Więcej informacji: www.zs7.lublin.pl.