13 czerwca 2018

Ogólnopolski Konkurs „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona”.

Zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych (w roku szkolnym 2017/2018 – klas VII), gimnazjalistów (w roku 2017/2018 – klasy II) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie.

Głównym celem Konkursu jest włączenie do świadomości młodzieży tych postaci zasłużonych dla polskiej niepodległości, które nie będą w roku 2018 bohaterami „pierwszego planu”, ale których dzieło życia – w dziedzinie polityki, duszpasterstwa, sztuki lub gospodarki, często inspirowane wiarą, zasługuje na upamiętnienie.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim. Etap szkolny ma charakter indywidualny. Etap ogólnopolski ma charakter drużynowy i składa się z części pisemnej i ustnej.

Etap szkolny odbędzie się 25 września 2018 r., a etap ogólnopolski odbędzie się 26 i 27 października 2018 r. na Jasnej Górze.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje.